Screenshot z lekce angličtiny
Cíle projektu
  1. Design a implementace výukových kurzů do Kolaborativních Imerzivních Virtuálních Prostředí (CIVE);
  2. Empirické ověření efektivity výuky v CIVE;
  3. Návrh metodiky pro lektory pro výuku v CIVE;
  4. Návrh využití CIVE pro odlišný typ institucí - střední resp. jazykové školy a knihovny. 

V projektu vzniknou jednak vlastní výukové kurzy a tomu odpovídající softwarové implementace s potřebnou funkcionalitou, a jednak metodiky pro lektory pro práci v CIVE. Smíšenými výzkumnými designy bude ověřena efektivita výuky v CIVE a rovněž její limity. Výukové programy budou uzpůsobeny pro zvolené instituce - pro školy i knihovny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info