Procházka vilou Stiassny v Brně
Postup řešení

V první fázi jsme jednali s cílovými aplikačními garanty a koncovými uživateli, tj. středními a jazykovými školami a knihovnou. Byla provedena analýza kurikulí a představen rovněž první návrh témat / modulů (scénářů) pro uvažované kurzy. V rámci diskuse vznikl set prioritních scénářů pro implementaci.
Následně se jednotlivé scénáře postupně implementují. Vznikají vždy jako moduly – výukový obsah a odpovídající technologické řešení (aplikace). Zároveň probíhá testování uživatelské přívětivosti daných modulů.
Poté jsou moduly postupně nasazovány do výuky. Data jsou analyzována průběžně, neboť součástí je kvalitativní část smíšeného výzkumného designu. Připravuje se teoretická část publikačních výstupů, resp. článků včetně metodologie. Samozřejmě bez finálních analýz. Empirická studie z oblasti geografie je zpracována dříve než z oblasti výuky cizích jazyků, neboť v druhém případě se jedná o jeden celoroční blok. A výstupy lze analyzovat až po skončení celého výzkumu. Naopak, výsledky v oblasti geografie jsou zkoumány na úrovni jednotlivých scénářů (modulů). Výstupy jsou tedy vyhodnocovány průběžně.
V průběhu hlavního empirického šetření zároveň probíhají dílčí studie zaměřené na implementaci programů do institucí a rovněž reflektující zkušenost pedagogů. Na základě těchto dat jsou navrhovány metodiky a doporučení pro zavádění programů do odlišných provozů. Poslední třetina projektu je věnována především na finalizaci publikačních výstupů, realizaci výstupů a akreditovaných metodik. Zkušenosti celého projektu jsou shrnuty v integrující publikaci, která vzniká postupně v průběhu projektu.

Plán projektu je přehledně shrnut v Ganttově diagramu (velikost upravíte tlačítky +/-):

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info